Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4192/09-12-2016 ΦΜΑΠ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4197/09-12-2016 ETAK
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4196/09-12-2016 Πρόστιμο άρ. 4 ν. 2523/1997
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4190/09-12-2016 ΚΒΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4191/09-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/97
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4188/09-12-2016 ΕΤΑΚ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4189/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4181/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ - ΚΒΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4187/09-12-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4223/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4225/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4224/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4219/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4222/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4221/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4220/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4212/9-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4218/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4217/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π.
09-12-2016 09-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4215/09-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4180/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΚΒΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4215/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4186/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4210/09-12-2016 ΕΦΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4207/09-12-2016 ΕΤΑΚ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4209/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4208/09-12-2016 Φ.Μ.Α.Π, Πρόστιμο άρ. 4 ν. 2523/1997
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4185/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΝΤΧ-ΦΜΑΠ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4216/09-12-2016 Φ.Π.Α.
09-12-2016 09-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4213/09-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4178/08-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4179/08-12-2016 KBΣ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΤΜ & ΒΙΒΛ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4175/08-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4177/08-12-2016 ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4176/08-12-2016 KBΣ - ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΔΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4172/08-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ)
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4174/08-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4171/08-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4170/08-12-2016 ΕΛΠ ΚΑΙ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4167/08-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4169/08-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4168/08-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4166/08-12-2016 ΚΒΣ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4165/08-12-2016 ΚΒΣ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/08-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4164/08-12-2016 ΕΛΠ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4160/08-12-2016 ΕΝΦΙΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4163/08-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4162/08-12-2016 ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4161/08-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ