Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2728 / 27-7-2016 ΚΒΣ ΦΠΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2714 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2722 / 27-7-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2721 / 27-7-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2719 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2005
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2718 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2006
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2717 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2007
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2711 / 27-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2719 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2005
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2718 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2006
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2717 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2007
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2712 / 27-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2726/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2721/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2725/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2724/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2723/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2722/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2720/27-07-2016 EIΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - Κ.Β.Σ.
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2716/27-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2715/27-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2709/27-07-2016 ΕΙΔ.ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2710/27-07-2016 ΦΠΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2707/27-07-2016 ΚΒΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2708/27-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2706 / 26-7-2016 ΦΜΑ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ)
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2690 / 26-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2697 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2698 / 26-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ επί Παραβάσεων Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13), ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2691 / 26-7-2016 Φ.Π.Α.
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2696 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2695 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2694 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2693 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2692 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2689 / 26-7-2016 Κ.Β.Σ.
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2705/26-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2702/26-07-2016 ΕΤΑΚ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2704/26-07-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2703/26-07-2016 ΦΠΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2699/26-07-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2701/26-07-2016 ΚΒΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2700/26-07-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2686 / 25-7-2016 Ε.Λ.Π.
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2688 / 25-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2687 / 25-7-2016 Κ.Β.Σ.
25-07-2016 25-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2685 / 25-7-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2673/22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΚΒΣ ΜΗΤΡΩΟ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2675/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2673/22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΚΒΣ ΜΗΤΡΩΟ