Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2073 / 8-6-2016 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072 / 8-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2066 / 8-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2067 / 8-6-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2061 / 7-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2060 / 7-6-2016 ΚΒΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2063/07-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2065/07-06-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2062 / 7-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2064 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2052 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Σ. Π.Δ.99/1977 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2059 / 7-6-2016 υπαγωγη στο άρθρο 7 του ν.4337/2015
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2058 / 7-6-2016 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2057 / 7-6-2016 προστιμο εκπροθεσμησ δηλωσησ φ.ε.
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2056 / 7-6-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2055 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Σ. Π.Δ.99/1977 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2054 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Σ. Π.Δ.99/1977 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2053 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Σ. Π.Δ.99/1977 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2058 / 7-6-2016 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2064 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2062 / 7-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2059 / 7-6-2016 υπαγωγη στο άρθρο 7 του ν.4337/2015
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2052 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Σ. Π.Δ.99/1977 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2057 / 7-6-2016 προστιμο εκπροθεσμησ δηλωσησ φ.ε.
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2056 / 7-6-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2055 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Σ. Π.Δ.99/1977 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2054 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Σ. Π.Δ.99/1977 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2053 / 7-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Σ. Π.Δ.99/1977 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2043 / 3-6-2016 ΚΒΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2050 / 3-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2051 / 3-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2049 / 3-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2044/03-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2046/3-6-2016 ΕΝΦΙΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2045/03-06-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2047/3-6-2016 ΕΝΦΙΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2048/3-6-2016 ΕΝΦΙΑ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2040/02-06-2016 ΚΒΣ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2041/02-06-2016 ΦΠΑ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042 / 2-6-2016 ΚΒΣ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042 / 2-6-2016 ΚΒΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2025 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2024 / 1-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2034 / 1-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2033 / 1-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2032 / 1-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2035 / 1-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2038 / 1-6-2016 ΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011