Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 434 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 433 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 431 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 435 / 4-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 436 / 4-2-2015 Κ.Β.Σ.
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 428/04-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 430/04.02.2015 ΚΦΑΣ
04-02-2015 04-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 429/04-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 423 / 3-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 424 / 3-2-2015 ΕΝΦΙΑ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 425 / 3-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 426/03-02-2015 ΚΒΣ
03-02-2015 03-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 427/03-02-2015 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 386 / 2-2-2015 ΦΠΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 412 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 382 / 2-2-2015 ΦΠΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384 / 2-2-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ Ν 1882
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 383 / 2-2-2015 ΚΒΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 379 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381 / 2-2-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 418 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 416 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 421 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 420 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 419 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387 / 2-2-2015 Φ.Π.Α.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 415 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 413 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389/02-02-2015 ΚΒΣ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390/02-02-2015 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 402/02-02-2015 ΦΠΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 401/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 400/02-02-2015 ΚΒΣ
02-02-2015 02-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394/02-02-2015 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 392/02-02-2015 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 391/02-02-2015 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 403 / 2-2-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411 / 2-2-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410 / 2-2-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 405 / 2-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 404 / 2-2-2015 Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 407/02-02-2015 ΦΠΑ(άρθρο 66 παρ. 10 του ν. 4174/13)
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 422/02-02-2015 ΕΝΦΙΑ
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409/02-02-2015 ΦΠΑ(άρθρο 66 παρ. 10 του ν. 4174/13)
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 408/02-02-2015 ΦΠΑ(άρθρο 66 παρ. 10 του ν. 4174/13)
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 406/02-02-2015 ΚΒΣ(άρθρο 66 παρ. 10 του ν. 4174/13)
02-02-2015 02-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 397/02-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ