Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 415/04-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 414/04-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409/04-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 412/04-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411/04-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410/04-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 406/28-02-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 403 / 28-2-2014 ΦΑΠ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 398/28-02-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 397/28-02-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 396/28-02-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387/28-02-2014 ΦΑΠ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 407/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 401 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388 / 28-2-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389 / 28-2-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390 / 28-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 391 / 28-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 392 / 28-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 393 / 28-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395 / 28-2-2014 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 402 / 28-2-2014 ΦΑΠ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385/28-2-14 Φ.Μ.Α.
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 386/28-2-14 Κ.Β.Σ.
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 404/28-02-14 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 405/28-02-14 ΚΒΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 400/28-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 399/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 378/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 383/28-02-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 382/28-02-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381/28-02-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380/28-02-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 379/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 375/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 377/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 376/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 372/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 374/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373/28-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 369/28-02-2014 ΦΠΑ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 371/28-02-2014 ΚΦΑΣ
28-02-2014 28-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 370/28-02-2014 ΦΠΑ
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 366 / 27-2-2014 ΚΒΣ
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 368 / 27-2-2014 K.B.Σ.
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130 / 27-2-2014 ΚΒΣ
27-02-2014 27-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 365/27-2-14 Φ.Μ.Α.