Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1696 / 11-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1695 / 11-5-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1694 / 11-5-2016 ΦΠΑ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1693 / 11-5-2016 Κ.Β.Σ.
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1692 / 11-5-2016 Κ.Β.Σ.
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1691 / 11-5-2016 Κ.Β.Σ.
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1683 / 11-5-2016 ΚΒΣ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1684 / 11-5-2016 ΚΒΣ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1683 / 11-5-2016 ΚΒΣ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1684 / 11-5-2016 ΚΒΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2111 / 10-5-2016 ΦΠΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2110 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1680 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1668 / 10-5-2016 ΕΤΑΚ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1667 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1677/10-05-2016 ΦΠΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1676/10-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1675/10-05-2016 ΚΒΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1663 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1664 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1669 / 10-5-2016 ΕΝΦΙΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1665 / 10-5-2016 Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1674 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1673 / 10-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1672 / 10-5-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1671 / 10-5-2016 Φ.Μ.Α.Π.
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1670 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1678/10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1679/10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1666 / 10-5-2016 Κ.Β.Σ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1682 / 10-5-2016 ΦΠΑ 2004
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1681 / 10-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1681 / 10-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1682 / 10-5-2016 ΦΠΑ 2004
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1666 / 10-5-2016 Κ.Β.Σ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1660/09-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1659/09-05-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1661/09-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1658/09-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1662 / 9-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1657 / 9-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1656 / 9-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1656 / 9-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1650 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1649 / 6-5-2016 Φ.Π.Α.
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1648 / 6-5-2016 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1642 / 6-5-2016 ΚΒΣ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1641 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1640 / 6-5-2016 ΦΠΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1639 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ