Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4658 / 4-12-2015 Φ.Π.Α.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4650/04-12-15 ΚΒΣ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4656 / 4-12-2015 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4655 / 4-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4651/4-12-15 Φ.Μ.Υ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4654/04-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ – Κ.Β.Σ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4653/4-12-15 Φ.Μ.Υ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4652/4-12-15 Φ.Μ.Υ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4649/04-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4657/04-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-12-2015 03-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4648 / 3-12-2015 etak
03-12-2015 03-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4647/03-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4640/01.12.2015 ΚΒΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4642/01-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4641/01-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4639/01.12.2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4646/01-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4645/01-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4643/01-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
01-12-2015 01-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4644/01-12-2015 Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4565 / 30-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4577 / 30-11-2015 ΦΑΠ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4593 / 30-11-2015 ΦΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4591 / 30-11-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4575 / 30-11-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4612/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4624/30-11-2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν. 4321/2015)
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4613/30-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4559/30-11-2015 ΚΒΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4611/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4610/30-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4560/30-11-2015 ΦΠΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4585/30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4628/30.11.2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4629/30.11.2015 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4620 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4622 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4621 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4558 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4566 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3833/2010
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4616/30.11.2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔ.
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4614/30.11.2015 ΚΦΑΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4588/30-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4589/30-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4618 / 30-11-2015 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4626 / 30-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4615/30.11.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4564 / 30-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4590/30-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2015 30-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4592/30-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ