Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3631/08-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3630/08-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3629/08-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3618/08-09-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3627/08-09-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3619/08-09-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3624/08-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3626/08-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-09-2015 08-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3625/08-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3592 / 7-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3593 / 7-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3591 / 7-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3590 / 7-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3595 / 7-9-2015 ΚΒΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3563 / 7-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3594 / 7-9-2015 ΚΒΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3564 / 7-9-2015 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΝ Δ.Σ.
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3565/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3566/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3596 / 7-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3597 / 7-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3603/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3602/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 3594/07-09-2015 ΚΒΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3595/07-09-2015 ΚΒΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3604/07-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3588/07-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 10 Ν.1809/1988 ΦΗΜ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3601/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3600/07-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3599/07-09-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3589/07-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 10 Ν.1809/1988 ΦΗΜ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3577/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3579/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3578/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3571/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3576/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3575/07-09-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3574/07-09-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 2523/97, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4174/13
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3573/07-09-2015 ΦΠΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3572/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3567/07-09-2015 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 , 5, 19 Ν. 2523/1997
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3570/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3605/07-09-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3606/07-09-2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3568/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3569/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3598/07-09-2015 ΦΜΑΠ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3583/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3585/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3584/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ