Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5851/13-11-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5849/13-11-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5829/10-11-2017 ΦΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5830/10-11-2017 Κ.Ν.Τ.Χ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5826/10-11-2017 ΦΠΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5828/10-11-2017 ΦΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5827/10-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4093/2012 ΚΑΙ 1809/88
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5824/10-11-2017 ΦΠΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5825/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5810/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5823/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5811/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5821/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5822/10-11-2017 ΦΑΠ - ΕΝΦΙΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5817/10-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5820/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5819/10-11-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5818/10-11-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5814/10-11-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5816/10-11-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5815/10-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5812/10-11-2017 ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5813/10-11-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5808/10-11-2017 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5809/10-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5806/09-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5807/09-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5803/09-11-2017 ΚΒΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5805/09-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5804/09-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5802/09-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5800/09-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5801/09-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5798/09-11-2017 ΕΤΑΚ – ΦΑΠ – ΕΕΤΗΔΕ - ΕΝΦΙΑ
09-11-2017 09-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5799/09-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5790/07-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5791/07-11-2017 ΦΠΑ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5797/07-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5795/07-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5796/07-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5792/07-11-2017 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5794/07-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5793/07-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5787/07-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5789/07-11-2017 ΕΝΦΙΑ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5788/07-11-2017 ΕΝΦΙΑ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5782/07-11-2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5785/07-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΑΠ - ΕΝΦΙΑ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5784/07-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2017 07-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5783/07-11-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ