Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4790 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4774/21.12.2015 Φ.Μ.Υ.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4795 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4794 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, EΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Ν.3986/2011
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4803/21-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4802/21.12.2015 ΚΒΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4810/21-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4806/21-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4805/21.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4804/21.12.2015 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4773/21-12-15 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4778/21-12-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4777/21-12-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4776/21-12-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4775/21-12-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4772/21-12-2015 ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4808/21-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4807/21-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4801/21-12-15 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4800/21-12-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4799/21-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4771/21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4770/21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4809/21-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5, 6 Ν. 2523/1997, Φ.Π.Α
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4787 / 21-12-2015 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4788 / 21-12-2015 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4786 / 21-12-2015 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4785 / 21-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4784 / 21-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4783 / 21-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4782 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 39 Ν.2238/1994
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4780 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4781 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4779 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4796/21-12-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4798/21-12-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4797/21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4764 / 18-12-2015 εισοδημα
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4765 / 18-12-2015 εκχωρηση μισθωματων
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4761 / 18-12-2015 εισοδημα
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4763 / 18-12-2015 εισοδημα
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4762 / 18-12-2015 εισοδημα
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4769/18.12.2015 Φ.Μ.Α.
18-12-2015 18-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4758/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4759/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4757/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4760/18-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4746/18-12-15 Φ.Α.Π.
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4748/18-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4747/18-12-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ