Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1464/30-05-2014 Κ.Β.Σ.
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1465/30-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1463/30-05-2014 Κ.Β.Σ.
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1470/30-05-2014 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1471/30-05-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1451 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1429 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1457/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1437/29-05-14 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1456/29-05-2014 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1455/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1428 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1427 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1426 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1425 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1424 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1423 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1422 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1440 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1441 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1420 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1419 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1430/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1442/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1443 / 29-5-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1459 / 29-5-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1454 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1453 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1452 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1434/29-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-05-2014 29-05-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1435/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1450/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1448/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1449/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1444/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1447/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1445/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1431/29.05.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1439/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1446/29-05-14 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1438/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1436/29-05-14 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1432/29-05-2014 Φ.Α.Π.
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1433/29-05-2014 Ε.Τ.Α.Κ * Φ.Α.Π
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1458/29-05-2014 Κ.Β.Σ.
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1408/28.05.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1412/28.05.2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1409/28.05.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1411/28-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ