Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1480 / 18-4-2016 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1474 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472 / 18-4-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472 / 18-4-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1480 / 18-4-2016 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1474 / 18-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
18-04-2016 18-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1464 / 18-4-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 18/04/2016
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1405 / 15-4-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1404 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1400 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1397 / 15-4-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1402 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1396 / 15-4-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1395 / 15-4-2016 ΕΝΦΙΑ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1399 / 15-4-2016 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν. 3888/2010
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1403 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1401 / 15-4-2016 Φ.Π.Α.
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1398/15-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1393 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1394 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-04-2016 13-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1392/13-04-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1385 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1390/ 12-04-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1381 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1379 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1383 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1380 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1384 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1387 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1378 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1388 / 12-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1382/12-04-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1386/12-04-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1389 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1391 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1389 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1391 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1375 / 11-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1374 / 11-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1373 / 11-4-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1372 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1370 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1362 / 11-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1353 / 11-4-2016 Ε.Λ.Π. – Κ.Φ.Δ.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1352 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1357 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1366 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1350 / 11-4-2016 Φ.Μ.Α
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1356 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1344 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ