Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1609/05-03-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1611/05-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1610/05-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1605/5-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/2016
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1608/05-03-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1607/05-03-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1606/5-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1602/05-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1604/5-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/2016
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1603/05-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1599/05-03-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1601/5-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – εκπρόθεσμη δήλωση - συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου
05-03-2018 05-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1600/5-3-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1596/02-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174 ΠΕΡΙ ΕΚΠΡΟΕΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΦΕ
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1598/02-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1597/02-03-2018 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1593/02-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ)
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1595/02-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1594/02-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174 ΠΕΡΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΦΕ
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1590/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1592/03-03-2018 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1591/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1588/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1589/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1585/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1587/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1586/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1584/02-03-2018 Φ.Μ.Α
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1580/1-3-2018 Πρόστιμο ν.4174/2013 - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1579/1-3-2018 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, πρόστιμα ν.4174/2013 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1576/1-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1578/1-3-2018 ΦΜΑ - Απαλλαγή α’ κατοικίας
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1577/1-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1575/1-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1572/1-3-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1574/1-3-2018 Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Απαράδεκτη
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1573/1-3-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1571/01-03-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1570/01-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1582/1-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ - Εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1583/1-3-2018 Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Απαράδεκτη
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1568/01-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1581/1-3-2018 Πρόστιμο ν.4174/2013 - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1569/01-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1567/01-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1554/28-2-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1556/28-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1555/28-2-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1565/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1566/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ