Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/23-01-2015 Άρθρο 54 Ν. 4174/2013
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/23-01-2015 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 & 9 Ν. 2523/1997
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143 / 22-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138/22-01-2015 ΕΝΦΙΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/22-01-2015 ΕΝΦΙΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139/22-01-2015 ΕΝΦΙΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/22-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-01-2015 22-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142/22-01-2015 ΦΠΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 119/21-01-2015 ΕΝΦΙΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 124 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 120 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 122 / 21-1-2015 Κ.Β.Σ.- Φ.Π.Α.
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 121 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126 / 21-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128/21.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/21-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130/21.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129/21.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-01-2015 21-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131/21-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103 / 20-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110 / 20-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 109 / 20-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 108 / 20-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107 / 20-1-2015 E.E.T.A.
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102 / 20-1-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΦΑΣ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97 / 20-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83 / 20-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 84/20-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 86/20-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85/20-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 114 / 20-1-2015 ATOMIKH EIΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88/20-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 93/20-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95/20-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2015 20-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 94/20-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ