Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3171/20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3149/19-09-2016 N. 1809/88
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3151/19-09-2016 Ε.Λ.Π.
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3150/19-09-2016 Ε.Λ.Π.
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3170/19-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3164/19-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ KBΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3169/19-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3167/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3166/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3165/19-09-2016 AITHMA XOΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3161/19-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3163/19-09-2016 ΦΠΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3162/19-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3159/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3160/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3157/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3158/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3144/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3156/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3152/19-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3148/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3147/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3146/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3145/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3143/19-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3154/19-09-2016 ΦΜΑ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3155/19-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3153/19-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-09-2016 19-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3168/19-10-2016 Κ.Β.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3142/16-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3138/16-09-2016 Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3141/16-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3139/16-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
16-09-2016 16-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3140/16-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3136/15-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3137/15-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3135/15-09-2016 ΕΛΠ-ΚΦΔ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3113/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3112/14-09-2016 Κ.Β.Σ.
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3114/14-09-2016 ΚΦΑΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3133/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3134/14-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3109/14-09-2016 Φ.Μ.Α.
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3132/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3111/14-09-2016 Φ.Μ.Α.
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3110/14-09-2016 Φ.Μ.Α.
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3103/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3106/14-09-2016 ΦΠΑ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3105/14-09-2016 ΚΒΣ
14-09-2016 14-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3104/14-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ