Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-09-2014 16-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2797/16-09-2014 Κ.Β.Σ
16-09-2014 16-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2794/16-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-09-2014 16-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2793/16-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-09-2014 16-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2792/16-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-09-2014 16-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2790/16-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-09-2014 16-09-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2773/16-09-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-09-2014 16-09-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2772/16-09-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2752/12-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2753 / 12-9-2014 ΕΤΑΚ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2754/12-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2757/12-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2756/12-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2755/12-09-2014 ΚΒΣ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2759 / 12-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2760 / 12-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2748 / 12-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2746 / 12-9-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2751 / 12-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2749 / 12-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2743/12-9-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2761/12-09-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2758/12-09-2014 ΚΒΣ
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2744/12-09-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
12-09-2014 12-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2745/12-09-2014 Ε.Τ.ΑΚ.
12-09-2014 12-09-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2750/12-09-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2718 / 11-9-2014 Φ.Π.Α.
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2724 / 11-9-2014 Φ.Μ.Υ.
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2723 / 11-9-2014 Φ.Π.Α.
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2736/11-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2740/11-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2737/11-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2735/11-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2742/11-09-2014 ΦΠΑ 2006
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2739/11-09-2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2741/11-09-2014 ΦΠΑ 2006
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2713/11-9-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2721 / 11-9-2014 Φ.Π.Α.
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2720 / 11-9-2014 Φ.Π.Α.
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2714 / 11-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2717 / 11-9-2014 Φ.Π.Α.
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2716 / 11-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2715 / 11-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2726 / 11-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2725 / 11-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2728 / 11-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2727 / 11-9-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2722 / 11-9-2014 Φ.Π.Α.
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2719 / 11-9-2014 Φ.Π.Α.
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2738/11-09-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ Αρθ. 5 & 9 N.2523/1997
11-09-2014 11-09-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2729/11-09-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ