Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2113/19-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2112/19-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ 54 ΠΑΡ 2 ΠΕΡ. Ε’. Ν. 4174/2013
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2110/18-04-2018 ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2111/18-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2109/18-04-2018 ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2108/18-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2107/18-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2103/18-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2106/18-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΕ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/16
18-04-2018 18-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2105/18-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΑ-ΓΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2102/17-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2099/17-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2101/17-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2100/17-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2096/17-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2098/17-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
17-04-2018 17-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2095/17-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΗ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2093/16-04-2018 Φ.Α.Π – ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2094/16-04-2018 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2091/16-04-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2092/16-04-2018 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2088/16-04-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2090/16-04-2018 ΚΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2089/16-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2087/16-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2086/16-04-2018 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2085/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2084/16-04-2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4446/2016 ΓΙΑ ΤΟ Ε9
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2081/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2083/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13– ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2082/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2079/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2080/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2078/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕφπ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2077/16-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2076/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2074/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2075/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015 – ΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΩ & ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072/16-04-2018 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2073/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2071/16-04-2018 Φ.Π.Α
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2070/16-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ Α.Ε.
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2069/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2068/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2067/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2065/16-04-2018 ΕΝΦΙΑ 2014
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2066/16-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2063/16-04-2018 ΕΝΦΙΑ 2015
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2064/16-04-2018 ΕΝΦΙΑ 2016
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2061/16-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ