Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4042/1-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4041/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4040/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4039/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4038/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4059/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4037/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4058/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4051/ 01-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4031/01-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4030/01-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4025/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4029/01-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4028/ 01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4026/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4036/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4021/ 01-12-2016 ΕΤΑΚ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4020/ 01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4019/ 01-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4035/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4023/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4034/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ)
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4022/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4018/01-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4016/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4015/01-12-2016 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ο.Τ.Ε
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4014/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4060/01-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4065/01-12-2016 Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4064/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4063/01-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4062/01-12-2016 Φ.Π.Α.
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4061/01-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4047/1-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4049/1-12-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4048/1-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4017/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4027/01-12-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4050/01-12-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4057/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4056/01-12-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4055/01-12-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4054/01-12-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4053/01-12-2016 EIΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του ν.3986/2011
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4052/01-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4032/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4024/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4033/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4011/30-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4012/30-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ