Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2487/5-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2488/5-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2490/05-07-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2484/05-07-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.1809/88
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2486 / 5-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2489 / 5-7-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2485 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2016 05-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2485 / 5-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-07-2016 04-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2483 / 4-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2473/01-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2474 / 1-7-2016 ΕΝΦΙΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2482 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2479 / 1-7-2016 Εισόδημα
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2481 / 1-7-2016 Πρόστιμο επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2480 / 1-7-2016 Πρόστιμο επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2470 / 1-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΦΠΑ , ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2475 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2472 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2471 / 1-7-2016 Κ.Β.Σ.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2466 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2469 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2468 / 1-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2467 / 1-7-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΦΠΑ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2476/01-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2477 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2478 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2477 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-07-2016 01-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2478 / 1-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2464/30-06-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2465/30-06-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2452 / 30-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2450 / 30-6-2016 Φ.Π.Α
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2451 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2462/30-06-2016 Κ.Β.Σ.
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2460/30-06-2016 ΚΦΑΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2461/30-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2457/30-06-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2453 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2463 / 30-6-2016 Κ.Β.Σ.
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2459 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2458 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2456 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2455 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2454 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2453 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2459 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2458 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2456 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2455 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2016 30-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2454 / 30-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ