Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3700 / 14-9-2015 Φ.Π.Α.
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3699 / 14-9-2015 Κ.Β.Σ.
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3715 / 14-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3719 / 14-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3716 / 14-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3697/14-09-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3711/14-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3710/14-09-2015 E.E.T.A - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3698/14-09-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3689/14.09.2015 ΚΒΣ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3696/14-09-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3695/14-09-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3694/14-09-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3693/14-09-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3691/14.09.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3690/14.09.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3703/14-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 10 Ν.1809/1988 ΦΗΜ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3707/14-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3706/14-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 4 παρ.1 Ν.2523/1997
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3684/14-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3688/14-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3687/14-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3686/14-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3685/14-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3683/14-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3723/14-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3709/14-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3722/14-09-2015 ΜΗΤΡΩΟ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3712/14-09-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3713/14-09-2015 Άρθρο 54 Ν.4174/2013
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3714/14-09-2015 Άρθρο 54 Ν.4174/2013
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3721 / 14-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-09-2015 14-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3720 / 14-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3653/11-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3654/11-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3680/11-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3676 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3678 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3677 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3673 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3675 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3674 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3670 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3672 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3671 / 11-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3663/11-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3665/11-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3664/11-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3660/11-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-09-2015 11-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3661/11-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ