Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5883/16-11-2017 ΦΠΑ
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5881/16-11-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
15-11-2017 15-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5879/15-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2017 15-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5880/15-11-2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5867/14-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5878/14-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ Ν.4174/2013
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5873/14-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5875/14-11-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5874/14-11-2017 ΕΙΣΟΦΗΜΑ – Φ.Π.Α - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡΘ. 4 Ν.2523/1994 & ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5876/14-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5877/14-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5870/14-11-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5872/14-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5871/14-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5866/14-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΚΒΣ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5869/14-11-2017 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ – ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
14-11-2017 14-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5868/14-11-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5863/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5865/13-11-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 Ν.4337/2015
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5862/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5847/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5848/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5845/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5846/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5844/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5842/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5843/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5838/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5841/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5840/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5837/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5838/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5835/13-11-2017 ΑΟΡΙΣΤΗ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5836/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5834/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5833/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5832/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5831/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΚΒΣ – ΦΜΑΠ - ΕΤΑΚ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5864/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5859/13-11-2017 ΕΝΦΙΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5861/13-11-2017 ΕΝΦΙΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5860/13-11-2017 ΕΝΦΙΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5857/13-11-2017 ΕΝΦΙΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5858/13-11-2017 ΕΝΦΙΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5854/13-11-2017 ΕΝΦΙΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5856/13-11-2017 ΕΝΦΙΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5855/13-11-2017 ΕΝΦΙΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5850/13-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5852/13-11-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5851/13-11-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ