Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327 / 19-2-2014 ΑΤΒ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 324 / 19-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 322 / 19-2-2014 K.Φ.Α.Σ.
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318/19-02-14 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 316/19-02-14 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317/19-02-14 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 299/18-02-2014 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 312/18-02-14 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 313/18-02-14 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 310/18-02-14 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 311/18-02-14 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 308/18-02-14 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 309/18-02-14 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 307/18-02-14 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 306/18-02-14 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 301 / 18-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 87
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 302 / 18-2-2014 ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 303 / 18-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 305 / 18-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 304 / 18-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
18-02-2014 18-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 300/18-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 296/17-02-2014 ΦΜΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 295 / 17-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 293/17-02-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 294/17-02-2014 ΚΒΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 292/17-02-2014 ΚΒΣ – ΦΠΑ -ΕΙΚΟΝΙΚΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 291/17-02-2014 Φ.Π.Α
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 289/14-02-2014 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 290/14-02-2014 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 275 / 14-2-2014 Κ.Β.Σ.
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 272/14-02-2014 ΦΠΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 271/14-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 273/14-2-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 286/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 288/14-02-14 ΚΦΑΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 287/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 274/14-02-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 285/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 284/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 283/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 282/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 281/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 276/14-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 279/14-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 280/14-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277/14-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278/14-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 297/13-02-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 265/13-02-2014 ΦAΠ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 266/13-02-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ