Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-03-2017 30-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2246/30-03-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2239/29-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2238/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2236/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2237/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ , Πρόστιμα ΦΠΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2235/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2232/29-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4337/15
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2234/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2233/29-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
29-03-2017 29-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2231/29-03-2017 ΚΒΣ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2230/30-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2228/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ , Πρόστιμο άρθρου 7 Ν.4337/2015
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2229/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2227/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Προσαύξηση Περιουσίας
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2225/28-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2226/28-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2224/28-03-2017 ΦΠΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2222/28-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2223/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2212/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ Ο.Τ.Ε.
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2206/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2207/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2205/27-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2204/27-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2203/27-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2201/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2202/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2200/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2199/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197/27-03-2017 ΚΒΣ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2198/27-03-2017 ΚΒΣ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2219/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2221/27-03-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2220/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2217/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2218/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2215/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2216/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-03-2017 24-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2196/24-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-03-2017 24-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2194/24-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-03-2017 24-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2195/24-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2191/23-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2193/23-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2192/23-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ