Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4307/30-10-2015 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4321/30-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4314/30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4309/30-10-2015 Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4310/30-10-2015 Φ.Π.Α.
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4308/30-10-2015 Φ.Π.Α.
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4300/29-10-2015 ΦΠΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4304/29-10-2015 ΦΠΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4303/29-10-2015 ΦΠΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4302/29-10-2015 ΦΠΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4301/29-10-2015 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4277 / 26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4283 / 26-10-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4278 / 26-10-2015 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4284/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4281/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4283/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4279 / 26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4299/26.10.2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4282 / 26-10-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4298/26-10-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4291/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4297/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4296/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4295/26-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4294/26-10-2015 ΦΠΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4293/26-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4292/26-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4275/26-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4290/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4289/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4288/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4285/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4286/26-10-2015 ΦΠΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4287/26-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-10-2015 26-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4276 / 26-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4269 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4268 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4267 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4267 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4266 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4261/23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4270 / 23-10-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4265/23-10-2015 ΦΠΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4274/23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4263/23-10-2015 Φ.Π.Α.
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4262/23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4271/23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4265/23-10-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΦΠΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4264/23-10-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ