Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3029/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3027/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3060/12-09-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3075/12-09-2016 ΦΠΑ , ΚΒΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3074/12-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3020/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3059/12-09-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3025/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3024/12-09-2016 ΚΒΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Σ 3022/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3021/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3015/12-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3019/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3018/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3017/12-09-2016 ΚΒΣ - ΦΠΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3016/12-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3012/12-09-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3014/12-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3013/12-9-16 Ε.Φ.Α., Φ.Α.Π., ΕΤΑΚ, Κ.Β.Σ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3077/12-09-2016 KΒΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2997/12-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2998/12-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3046/12-09-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1882/90
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3048/12-09-2016 Φ.Μ.Α.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3047/12-09-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2992/09-09-2016 ΕΝΦΙΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2993/09-09-2016 ΕΝΦΙΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2996/09/09/2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν.4337/2015
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2989/09-09-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2995/09/09/2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν.4337/2015
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2988/09-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2994/09-09-2016 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2990/09-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2991/09-09-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2960/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2973/05.09.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2958/05-09-2016 ΦΠΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2959/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2956/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2957/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2955/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2935/05-09-2016 ΚΒΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2954/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2936/05-09-2016 ΚΒΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2932/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2934/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ. 2933/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2931/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2929/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2930/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ