Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1828/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1825/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΆΡΘΡΟΥ 54 Ν4174/13
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1822/23-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1824/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΆΡΘΡΟΥ 54 Ν4174/13
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1823/23-03-2018 ΚΒΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1821/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Ν.2523/97 & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ 4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1820/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ & ΦΜΥ Ν.2523/97 & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ 4174/2013
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1802/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1803/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1801/22-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1800/22-03-2018 Φ.Π.Α
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1799/22-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1797/22-3-2018 ΦΑΠ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1798/22-3-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ - εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011 έκτακτη παροχή ν. 3620/2007
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1796/20-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1792/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1795/20-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1794/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1793/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1790/20-03-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1791/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1788/20-03-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1789/20-03-2018 ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΠΔ186/92 (ΚΒΣ)
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1786/20-03-2018 ΦΑΠ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1787/20-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1785/20-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1783/20-03-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1784/20-3-2018 Πρόστιμα άρθρου 7 §3 περ.ε΄ Ν.4337/2015 & άρθρου 54 Ν. 4174/2013
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1780/20-03-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1782/20-03-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1781/20-03-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1777/20-03-2018 ΕΝΦΙΑ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1779/20-03-2018 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1778/20-03-2018 ΕΕΤΗΔΕ - ΕΕΤΑ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1775/20-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1776/20-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1772/20-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1774/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4174/13 ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1773/20-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1771/20-3-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1769/19-03-2018 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1770/19-3-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1767/19-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΦΕ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1768/19-03-2018 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1765/19-03-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1766/19-03-2018 ΕΝΦΙΑ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1763/19-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΆΡΘΡΟΥ 54 Ν4174/13
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1764/19-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΆΡΘΡΟΥ 54 Ν4174/13
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1761/19-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013