Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 814/16-04-2014 ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 811/16-04-2014 ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/16-04-2014 ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 809/16-04-2014 ΕΙΚΟΝΙΚΑ * ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 810/16-04-2014 ΕΙΚΟΝΙΚΑ * ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 818/16-04-2014 Φ.Π.Α
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827/16-04-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 808/16-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 944/15-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 946/15-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 945/15-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 797 / 15-4-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
15-04-2014 15-04-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 796/15-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-04-2014 15-04-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 794/15-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
15-04-2014 15-04-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 795/15-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 798/15-04-14 ΚΒΣ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 800/15-04-14 ΦΜΑ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 799/15-04-14 ΚΒΣ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 793/15-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 789/15-04-2014 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 791/15-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 790/15-04-2014 ΚΒΣ
15-04-2014 15-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 792/15-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 783/14.04.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 784/14.04.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 781/14.04.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 782/14.04.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 787/14-4-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 780 / 14-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 775/14.04.14 Ε.Φ.Κ 2013
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 778/14.04.14 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 2002
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 777/14.04.14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α 23
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 776/14.04.14 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α (ΑΡΘ.6
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 772/14.04.14 Κ.Β.Σ 2002
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 774/14.04.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2013
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 773/14.04.14 Κ.Β.Σ 2001
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 788/14-04-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 779/14-04-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ν. 4111/2013
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 786/14-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-04-2014 14-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 785/14-04-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 757/11-04-14 ΦΠΑ
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 758/11-04-14 ΦΠΑ
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 753 / 11-4-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Φ.Π.Α
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 771 / 11-4-2014 Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 770 / 11-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 769 / 11-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 750 / 11-4-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 766/11-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 768/11-04-2014 Φ.Π.Α.
11-04-2014 11-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 767/11-04-2014 ΚΒΣ