Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4698/09.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4705/09-12-2015 ΚΒΣ
09-12-2015 09-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4704/09-12-2015 ΚΒΣ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4699/09.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4693/09.12.2015 Κ.Β.Σ.
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4697/09.12.2015 K.B.Σ.
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4696/09.12.2015 K.B.Σ.
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4695/09.12.2015 Κ.Β.Σ.
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4692/09.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4688/09-12-2015 Φ.Π.Α.
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4703/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4702/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4689/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4701/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4706/09-12-15 ΚΒΣ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4700/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4711 / 9-12-2015 ΚΒΣ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4710/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4707/09-12-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4709/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4708/09-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4687 / 8-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2015 08-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4686 / 8-12-2015 ΚΒΣ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4671 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4675 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4674 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4673 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4672 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4665 / 7-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4670 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4669 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4668 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4667 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4666 / 7-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4679 / 7-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4682/07-12-2015 Κ.Β.Σ.
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4684/07-12-2015 ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4683/07-12-2015 ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4678/07-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4677/07-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4676/07-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4685/07-12-2015 ΦΠΑ
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4680/07-12-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
07-12-2015 07-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4681/07-12-2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4659 / 4-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4664 / 4-12-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4663 / 4-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4662 / 4-12-2015 E.E.T.A.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4661 / 4-12-2015 Ε.Τ.Α.Κ.-Φ.Α.Π.
04-12-2015 04-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4660 / 4-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ