Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-11-2014 19-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3705/19-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2014 19-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3704/19-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2014 19-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3703/19-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2014 19-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3697/19-11-2014 ΦΠΑ
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3691/18-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3693/18-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3692/18-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3687/18-11-2014 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3688/18-11-2014 ΚΦΑΣ
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3685 / 18-11-2014 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3684 / 18-11-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 39 Ν. 2238/1994
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3689/18-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3694/18-11-2014 Εισόδημα (επίδομα)
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3690/18-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3695/18-11-2014 Εισόδημα (επίδομα)
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3696/18-11-2014 Εισόδημα (επίδομα)
18-11-2014 18-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3686/18-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3652/17-11-14 ΦΠΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3656/17-11-14 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3655/17-11-14 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3654/17-11-14 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3653/17-11-14 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3644/17-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3651/17-11-14 ΚΒΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3650/17-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3647/17-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3646/17-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3645/17-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3643/17-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3661/17-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3666 / 17-11-2014 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΒΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3677 / 17-11-2014 Κ.Β.Σ.
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3668 / 17-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3648 / 17-11-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3669/17-11-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3671 / 17-11-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3665 / 17-11-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΦΠΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3667 / 17-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3681/17-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3671/17-11-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3679/17.11.2014 ΚΦΑΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3680/17.11.2014 ΚΦΑΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3676/17-11-2014 Εισόδημα (επίδομα)
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3678/17-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3674/17-11-2014 Εισόδημα (επίδομα)
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3675/17-11-2014 Εισόδημα (επίδομα)
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3670/17.11.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3673/17-11-2014 Εισόδημα (επίδομα)
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3672/17-11-2014 Εισόδημα (επίδομα)
17-11-2014 17-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3664/17-11-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ