Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-06-2014 24-06-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1958/24-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1961/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1955/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1956/24-06-2014 ΚΒΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1969/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1973/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1972/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1970/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1968/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1975/24-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1935/23-06-2014 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1942/23-06-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1954 / 23-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1936/23-6-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1950/23-06-2014 EΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1948/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1949/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1945/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1947/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1946/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1943/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1944/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1942/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1932/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1931 / 23-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1918/23-6-14 Φ.Π.Α.
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1939/23-06-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1919/23-6-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1920/23-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1922/23-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1921/23-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1925/23.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1940/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1929/23.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1928/23.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/23.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1926/23.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1924/23.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1923/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1941/23-06-2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1952/23-06-2014 ΦΠΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1953/23-06-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1937/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1951/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-06-2014 23-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1938/23-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-06-2014 20-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1896 / 20-6-2014 Κ.Β.Σ.
20-06-2014 20-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1897 / 20-6-2014 Κ.Β.Σ.