Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611/26-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609 / 26-3-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610 / 26-3-2014 ΚΒΣ
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 608 / 26-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 604/24-03-2014 ΦΑΠ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 606/24-03-14 ΕΕΤΑ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 603/24-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 605/24-3-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 607/24-03-14 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 408 / 21-3-2014 ΦΠΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 599/21-03-2014 ΚΦΑΣ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 602/21-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 596/21.03.14 Κ.Β.Σ 2013
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 597 / 21-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593 / 21-3-2014 ΚΒΣ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593 / 21-3-2014 ΚΒΣ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600/21-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 601/21-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 595/21-03-2014 Κ.Φ.Α.Σ.
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 594/21-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 598/21-03-2014 ΕΙΚΟΝΙΚΑ * ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 585 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 586 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 587 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 572/20-03-2014 ΦΑΠ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575 / 20-3-2014 ΦΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 574 / 20-3-2014 ΦΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 570/20-03-2014 ΦΑΠ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 571/20-03-2014 ΦΑΠ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 568 / 20-3-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 567/20-03-2014 ΦΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 576 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 577 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 578 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 579 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 580 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 581 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 582 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 583 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 584 / 20-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 564/20-3-14 Φ.Α.Π.
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573/20-3-14 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566/20-3-14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565/20-3-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 592/20-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 569/20-03-2014 ΚΒΣ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 591/20-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 590/20-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 589/20-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
20-03-2014 20-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 588/20-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997