Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2666 / 22-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2684 / 22-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2683 / 22-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2679 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2005
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2677 / 22-7-2016 ΦΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2667 / 22-7-2016 Κ.Β.Σ.
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2671 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2678 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2674 / 22-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/97, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2672 / 22-7-2016 Φ.Μ.Α.Π.
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2668 / 22-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2670 / 22-7-2016 ΦΠΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2669 / 22-7-2016 ΦΠΑ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2681/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2682/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2680/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2676/22-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2665/21-07-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2661/21-07-2016 Κ.Β.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2660 / 21-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2664 / 21-7-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2663 / 21-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2662/21-07-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2655/20-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2005
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2656/20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2006
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2653/20-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ .ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2654/20-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2004
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2634 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΦΠΑ_ΚΒΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2648 / 20-7-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2659 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2646 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2658 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2657 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2651 / 20-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2650 / 20-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2649 / 20-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Φ.Μ.Α.)
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2647 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2640 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2645 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2644 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2643 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2642 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2641 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2633 / 20-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ν.2523/97
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2639 / 20-7-2016 Εισόδημα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2638 / 20-7-2016 Εισόδημα – ΦΠΑ – Πρόστιμα
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2637 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2636 / 20-7-2016 ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν1809/88
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2635 / 20-7-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2652 / 20-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ