Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 284 / 28-1-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 285 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 271/28-01-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 257/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 260/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 259/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 258/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 254 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 286 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 276 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 255 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 295/28-01-2015 ΕΝΦΙΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 297/28-01-2015 ΕΝΦΙΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 283/28-01-2015 ΕΝΦΙΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 296/28-01-2015 ΕΝΦΙΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 294/28.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 298/28-01-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 293/28.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 253/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 273/28-01-2015 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 272/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 280/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 282/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 281/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 265/28-01-2015 Φ.Π.Α.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 275/28-01-2015 ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 270/28-01-2015 ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 268/28-01-2015 Φ.Π.Α.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 267/28-01-2015 Φ.Π.Α.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 266/28-01-2015 Φ.Π.Α.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 261/28-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 262/28-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 279/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 256/28-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 269/28-01-2015 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 299 / 28-1-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 251 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 252 / 28-1-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013 (ΔΙΠΛΟ ΑΦΜ)
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 274/28-01-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ-Κ.Β.Σ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 246 / 27-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 240 / 27-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 244 / 27-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 243 / 27-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 242 / 27-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 241 / 27-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 236/27-01-2015 ΕΝΦΙΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 238/27-01-2015 ΕΝΦΙΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 237/27-01-2015 ΕΝΦΙΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 245/27-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
27-01-2015 27-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 239 / 27-1-2015 Κ.Β.Σ.