Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1984/14-3-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1983/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1980/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1981/14-03-2017 Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1977/14-03-2017 ΦΠΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1979/14-03-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΆΡΘΡΟΥ 8§12 Ν.1882/1990
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1978/14-03-2017 Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1975/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1976/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971/14-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΦΔ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1974/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1973/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1972/14-03-2017 ΕΝΦΙΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1969/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1970/14-03-2017 ΦΑΠ - ΕΕΤΗΔΕ – ΕΕΤΑ - ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1985/14-03-2017 ΦΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1988/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1991/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1990/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1989/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1986/14-3-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1987/14-03-2017 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 1967/13-03-2017 ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1968/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Προσαύξηση Περιουσίας
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1963/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1965/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1964/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1961/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1962/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1960/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1951/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1952/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1954/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1955/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1953/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1959/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1966/13-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1957/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1958/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ E9
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1956/13-3-17 Επιστροφή φπα
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933/10-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. ε’ Ν.4337/2015
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933/10-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. ε’ Ν.4337/2015
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1930/10-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 1 περ.η’ & παρ.2 περ.ε’ Ν.4174/2013
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1932/10-03-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1931/10-03-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1928/10-03-2017 ΦΠΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1929/10-03-2017 ΦΠΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1926/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1949/10-03-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.