Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4768/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4755/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4767/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4766/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4756/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4751/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4754/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4753/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4752/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4749/18-12-2015 ΚΒΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4750/18-12-2015 ΚΒΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4749/18-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ- ΚΦΑΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4750/18-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ- ΚΦΑΣ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4745/17-12-2015 ΚΒΣ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4743/17-12-15 πρόστιμο άρθρου 10 ν.1809/88
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4744/17-12-15 πρόστιμο άρθρου 54 παρ.2 ν.4174/13
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4737 / 16-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4739/16.12.2015 Φ.Μ.Α
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4738/16.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4740/16-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4741/16-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4742/16-12-2015 Φ.Π.Α
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4714 / 14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4715 / 14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4730 / 14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4718/14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4735/14-12-2015 ΦΜΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4734/14.12.2015 ΕΝΦΙΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4722 / 14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4736 / 14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4716 / 14-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4727 / 14-12-2015 Κ.Β.Σ.
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4726 / 14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4725 / 14-12-2015 Φ.Π.Α.
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4724 / 14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4723 / 14-12-2015 Κ.Β.Σ.
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4717 / 14-12-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4729 / 14-12-2015 Ε.Φ.Α.
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4728 / 14-12-2015 Κ.Β.Σ.
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4719/14-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4721/14-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4720/14-12-2015 ΦΠΑ
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4731/14-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4733/14-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-12-2015 14-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4732/14-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-12-2015 11-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4713/11-12-15 Κ.Β.Σ.
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4691/09-12-2015 ΚΒΣ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4690/09-12-2015 ΚΒΣ
09-12-2015 09-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4712/09-12-2015 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
09-12-2015 09-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4694/09.12.2015 Κ.Β.Σ.