Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1695/24-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΑΤΥΠΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1693/24-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1692/24-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1688/24-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1690/24-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1686/24-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1685/24-02-2017 ΕΝΦΙΑ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1684/24-02-2017 ΕΝΦΙΑ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1681/24-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1683/24-02-2017 ΦΜΑΠ
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1682/24-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1665/23-02-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1673/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1666/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1660/23-02-2017 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν. 2523/1997
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1664/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1658/23-02-2017 ΚΒΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1659/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1657/23-02-2017 ΦΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1668/23-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1669/23-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1678/23-02-2017 KBΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1677/23-02-2017 ΦΠΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1676/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1675/23-2-17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1671/23-2-17 ΕΣΟΔΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1670/23-2-17 ΕΝΦΙΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1661/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1679/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1680/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1672/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1674/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1667/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1662/23-02-2017 ΦΠΑ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1663/23-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-02-2017 22-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1656/22-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1655/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1647/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1653/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1652/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1651/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1650/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1648/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1641/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1646/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1644/21-02-2017 ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1643/21-02-2017 Πρόστιμο αρθ.54 Ν.4174/2013
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1642/21-02-2017 Πρόστιμο αρθ.54 Ν.4174/2013
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1636/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1637/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.