Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-03-2016 30-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1273 / 30-3-2016 Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
29-03-2016 29-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1269 / 29-3-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΞΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ(Κ.Ε.Δ.Ε.)
29-03-2016 29-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1270 / 29-3-2016 ΕΝΦΙΑ
29-03-2016 29-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1271 / 29-3-2016 ΕΝΦΙΑ
29-03-2016 29-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1272 / 29-3-2016 ΕΝΦΙΑ
29-03-2016 29-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1271 / 29-3-2016 ΕΝΦΙΑ
29-03-2016 29-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1272 / 29-3-2016 ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1267 / 28-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1266 / 28-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1256 / 28-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1255 / 28-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1229 / 28-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226 / 28-3-2016 Κ.Β.Σ.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225 / 28-3-2016 Κ.Β.Σ.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1224 / 28-3-2016 ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1223 / 28-3-2016 ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1222 / 28-3-2016 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1221 / 28-3-2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Φ.Π.Α. - ΆΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220 / 28-3-2016 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ. – ΆΡΘΡΟ 5 Ν.2523/1997
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1219 / 28-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1218 / 28-3-2016 ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1216/28-03-2016 E. Λ. Π.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1254/28-03-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1228/28-03-2016 Κ.Β.Σ.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/28-03-2016 Κ.Β.Σ.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/28-03-2016 Κ.Β.Σ.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225/28-03-2016 Κ.Β.Σ.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/28-03-2016 ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1265/28-03-2016 ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1264/28-03-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1249/28-03-2016 ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1247/28-03-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1262/28-03-2016 ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1248/28-03-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/28-03-2016 ΦΜΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1246/28-03-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1245/28-03-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1240 / 28-3-2016 Επανέλεγχος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1995
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1239 / 28-3-2016 Eπανέλεγχος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1237 / 28-3-2016 Eπανέλεγχος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1997
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1243 / 28-3-2016 ΦΠΑ επανελέγχου
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236 / 28-3-2016 Eπανέλεγχος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1998
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1242 / 28-3-2016 Eπανέλεγχος ΦΠΑ για την διαχειριστική περίοδο 1/1/1994-30/06/1995
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235 / 28-3-2016 Επανέλεγχος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1241 / 28-3-2016 Eπανέλεγχος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2000
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1244 / 28-3-2016 ΦΠΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1258/28-03-2016 Εισόδημα – Μη αναγνώριση φορολογικών ζημιών
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1238 / 28-3-2016 Eπανέλεγχος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1996
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1265 / 28-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
28-03-2016 28-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1216 / 28-3-2016 E.Λ.Π.