Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1256/07-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1247/07-02-2017 ΕΝΦΙΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1251/07-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1253/07-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1252/07-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1248/07.02.2017 ΕΝΦΙΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1250/07.02.2017 ΕΝΦΙΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1249/07.02.2017 ΕΝΦΙΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1243/07-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1245/07-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1244/07-02-2017 ΦΠΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1242/07-02-2017 ΚΒΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1221/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225/06-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1224/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1223/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1222/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1217/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220/06-02-2017 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1219/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1218/6-2-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1214/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1216/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1215/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1213/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1237/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1232/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1234/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1233/06-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/6-2-17 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/06-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/6-2-17 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1229/06-02-17 ΕΝΦΙΑ
06-02-2017 06-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1228/6-2-17 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1211/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1212/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1201/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1205/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1204/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1203/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1202/03-02-2017 ΚΒΣ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1191/3-2-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1200/03-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1199/03-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1198/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1196/03-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1192/3-2-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013