Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3213/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3217/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3216/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3215/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3195/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3198/23.09.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3197/23.09.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3196/23.09.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3210/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3194/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3193/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3219/23-09-2016 ΕΕΤΗΔΕ & ΕΕΤΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3218/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3191/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3209/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3208/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3207/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3206/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3190/23-09-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3192/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΦΔ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3199/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3186/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3189/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3188/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3187/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ.
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3200/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Ε.
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3203/23-9-2016 ΚΒΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3202/23-9-2016 ΚΒΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3211/23-09-16 Χορήγηση Α.Φ.Ε
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3214/23-09-16 ΕΕΤΗΔΕ - ΕΕΤΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3212/23-09-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3201/23-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3201/23-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3205/23-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3204/23-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3181/22-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3182/22-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3184/22-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ,ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ,ΔΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3185/22-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3180/22-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3183/16-09-2016 Φ.Π.Α.
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3179/22-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
22-09-2016 22-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3179/22-09-2016 Κ.Β.Σ.
21-09-2016 21-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3178/21-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3175/20.09.2016 ΕΛΠ ΜΗΤΡΩΟ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3172/20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3177/20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3173/ 20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3176/20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-09-2016 20-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3174/ 20-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - Κ.Β.Σ.