Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1913/24.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2009
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1893 / 24-5-2016 KBΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1918/24-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/24-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/24-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1903 / 24-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933 / 24-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1902/24-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1920/24-5-16 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1896 / 24-5-2016 Ε.Λ.Π.
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1896 / 24-5-2016 Ε.Λ.Π.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1892 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1889 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1888 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1887 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1867 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1885 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΦΟΡ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1884 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1866 / 23-5-2016 Ε.Φ.Α.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1865 / 23-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Α.Π.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1883 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1864 / 23-5-2016 Φ.Μ.Α.Π.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1882 / 23-5-2016 ΕΝΦΙΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1863 / 23-5-2016 Φ.Α.Π.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1881 / 23-5-2016 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1862 / 23-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1861 / 23-5-2016 Ε.Τ.Α.Κ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1860 / 23-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1859 / 23-5-2016 Φ.Μ.Υ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1858 / 23-5-2016 Φ.Μ.Υ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1857 / 23-5-2016 Φ.Μ.Υ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1871/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1868/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1870/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1869/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1891/23-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1868/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1871/23.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1880 / 23-5-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1879 / 23-5-2016 MH XOΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1878 / 23-5-2016 ΦΠΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1877 / 23-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1876 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1872 / 23-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1875 / 23-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1874 / 23-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1873 / 23-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1886 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1890 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1856 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ