Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 50/19-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 49 / 19-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 51 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 53 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48 / 19-1-2016 ΚΒΣ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64 / 19-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 60 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 65 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 67 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 66 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 58 / 19-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64 / 19-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64 / 19-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 67 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 65 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 66 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45 / 18-1-2016 Κ.Β.Σ.
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38 / 18-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36 / 18-1-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 43 / 18-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 42 / 18-1-2016 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39 / 18-1-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39/18-01-16
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37 / 18-1-2016 KBΣ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
18-01-2016 18-01-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44/18-01-2016 ΚΒΣ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40 / 18-1-2016 ΚΒΣ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46 / 18-1-2016 ΚΒΣ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41 / 18-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47 / 18-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40 / 18-1-2016 ΚΒΣ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46 / 18-1-2016 ΚΒΣ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41 / 18-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40 / 18-1-2016 ΚΒΣ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46 / 18-1-2016 ΚΒΣ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41 / 18-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47 / 18-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33 / 15-1-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε./Ε.Ε.Τ.Α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34 / 15-1-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε./Ε.Ε.Τ.Α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35 / 15-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35 / 15-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30 / 14-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29 / 14-1-2016 Φ.Π.Α.
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28 / 14-1-2016 Κ.Β.Σ.
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2 / 14-1-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27 / 14-1-2016 Εισόδημα 2011
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32 / 14-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27A / 14-1-2016 Εισόδημα 2010
14-01-2016 14-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31 / 14-1-2016 ΚΒΣ