Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4864/29.12.2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4871/29.12.2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4870/29.12.2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4869/29.12.2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4868/29.12.2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4867/29.12.2015 ΦΜΥ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4866/29.12.2015 ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4865/29.12.2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4837/29-12-15 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4863/29.12.2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4862/29.12.2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4861/29.12.2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4848/29-12-15 ΚΒΣ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4847/29-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4846/29-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4840/29-12-2015 Κ.Β.Σ.
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4841/29-12-2015 Κ.Β.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ –Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4842/29-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4845/29-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4844/29-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4843/29-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4849/29-12-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4824 / 28-12-2015 εισοδημα
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4826 / 28-12-2015 εκχωρηση μισθωματων
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4821 / 28-12-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4823 / 28-12-2015 φ.π.α.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4822 / 28-12-2015 Κ.B.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4820 / 28-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4827/28.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4833/28-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4831/28-12-2015 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4834/28-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4832/28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4828/28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4830/28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4816/28-12-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4819/28-12-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4818/28-12-2015 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4817/28-12-15 Κ.B.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4829/28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4825/28-12-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4815/24-12-2015 Κ.Β.Σ.
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4814/23-12-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4813/23-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-12-2015 22-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4812/22-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
22-12-2015 22-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4811/22-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4791 / 21-12-2015 Φ.Π.Α.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4793 / 21-12-2015 εισοδημα
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4792 / 21-12-2015 εισοδημα
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4789 / 21-12-2015 Κ.Β.Σ.