Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3954/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3968/25-11-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3966/25-11-2016 ΕΛΠ, ν. 4174/2013
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3965/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3964/25-11-2016 ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3954/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3930/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4337/2015
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3953/25-11-2016 ΕΝΦΙΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3952/25-11-2016 ΕΝΦΙΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3933/25-11-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΦΜΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3948/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3967/25-11-2016 ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3949/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3946/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3947/25-11-2016 ΦΠΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3944/25-11-2016 ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3945/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡ. 6 Ν. 2523/1997)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3942/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3943/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3940/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3941/25-11-2016 ΦΠΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3937/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3939/25-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97)
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3938/25-11-2016 ΦΠΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3932/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3936/25-11-2016 ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3935/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3958/25-11-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3934/25-11-2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3931/25-11-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3963/25-11-2016 Φ.Μ.Α.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3962/25-11-2016 Φ.Μ.Α.
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3924/24-11-2016 ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3926/24-11-16 ΦΠΑ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3927/24-11-16 ΚΦΑΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3925/24-11-2016 Φ.Μ.Α.
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3928/24-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3929/24-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΦΠΑ- ΦΜΥ- ΚΒΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3922/ 22-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3923/ 22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3918/22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3921/ 22-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3920/ 22-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3919/ 22-11-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3917/ 22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3912/22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3913/22-11-2016 Κ.Β.Σ. 2014
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3904/22-11-2016 ΚΒΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3915/22-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3845/10
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3916/22-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ