Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3731/4-11-2016 ΦΜΑΠ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3730/4-11-2016 ΦΑΠ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3729/4-11-2016 Ε.Φ.Α - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3723/04-11-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3727/4-11-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3726/4-11-2016 ΚΒΣ-ΦΠΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3725/04-11-2016 ΑΡΘΡΟ 7 Ν. 4337/2015
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3724/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3703/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3714/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 3986/2011
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3713/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ν. 4174/2013 & Ν. 2523/1997
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3712/04-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3687/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3696/04-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3695/04-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3694/04-11-2016 ΑΕΠ ΚΒΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3693/04-11-2016 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3692/04-11-2016 ΚΒΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3640/01-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3641/01-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3642/01-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3643/01-11-2016 ΦΠΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3633/31-10-2016 Φ.Μ.Α
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3628/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3627/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3624/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3626/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3625/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3611/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3638/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3623/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3637/31-10-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3636/31-10-2016 Κ.Β.Σ.
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3629/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3610/31-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3622/31.10.2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3621/31.10.2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3619/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3618/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3617/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3616/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3602/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 10 Ν. 1809/1988
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3630/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3639/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3631/31-10-2016 ΦΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3608/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3609/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3606/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3607/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3612/31-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ