Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3541/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3553 / 4-11-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Φ.Α,Σ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3552 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3551 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3550 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3549 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3548 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3547 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3543/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3546/04-11-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-11-2014 04-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3545/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3544/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-11-2014 03-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3539/03-11-14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
03-11-2014 03-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3536/03.11.2014 Κ.Β.Σ
03-11-2014 03-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3537/03.11.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2014 (ΚΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡ.)
03-11-2014 03-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3538/03-11-2014 ΚΒΣ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3531/31-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3430/31.10.2014 Κ.Β.Σ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3534 / 31-10-2014 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3533 / 31-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3532 / 31-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2014 31-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3535/31-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3501/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3528/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3503/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3502/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3465/30-10-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3500/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3499/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3498/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3497/30-10-2014 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3482/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3481/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3466/30-10-14 ΦΠΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3493/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3494/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3461/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3492/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3509/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3510/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3467 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3523 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3479/30-10-2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3504/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3491/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3490/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3489/30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3456/30-10-2014 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2010
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3480 / 30-10-2014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
30-10-2014 30-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3463 / 30-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ