Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1215/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1216/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1213/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1214/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1211/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1212/7-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. β’ Ν.4337/2015 έκδοση εικονικών-επανάληψη διαδικασίας
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1208/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1210/7-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1209/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1183/06-02-2018 ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1182/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1207/6-2-2018 ΦΜΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1206/6-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1204/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ-25% από τις ακαθαριστες αποδοχες
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1205/06-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1202/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθαριστες αποδοχες
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1203/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθαριστες αποδοχες
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1199/06-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1201/06-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017-ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1200/06-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017-ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1198/06-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1196/6-2-2018 ΦΠΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1197/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1194/6-2-2018 ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - Πρόστιμο Εισοδήματος αρθ 36 Ν. 2238/1994 
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195/6-2-2018 ΚΒΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1191/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1193/6-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1192/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1189/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1190/06-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1188/06-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187/06-02-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1181/05-02-2018 ΦΜΑΠ – ΦΑΠ – ΕΤΑΚ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1180/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1177/5-2-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1179/05-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1178/5-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1174/05-02-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1176/5-2-2018 ΕΝΦΙΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1175/5-2-2018 ΕΝΦΙΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1171/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1172/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169/05-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ –Κ.Φ.Α.Σ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1170/05-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1168/05-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ –Κ.Φ.Α.Σ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1166/5-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ