Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 532 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 536 / 10-2-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511 / 10-2-2015 ΕNΦΙΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512 / 10-2-2015 ΕNΦΙΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/10-02-2015 ΕΝΦΙΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 525/10-02-2015 ΦΠΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 534/10-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 528/10-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 527/10-02-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ άρθρου 6 Ν.2523/97
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 526/10-02-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ άρθρου 6 Ν.2523/97
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520/10-02-2015 ΦΠΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524/10-02-2015 ΦΠΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521/10-02-2015 ΚΒΣ-ΚΦΑΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 537/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506/09-02-2015 ΚΒΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509 / 9-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502/09.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508/09-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507/09-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-02-2015 09-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510/09-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495/06-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486 / 6-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500 / 6-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/06-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/06-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 494/06-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 488/06.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493/06-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492/06-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491/06-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489/06.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 499/06-02-2015 Φ.Π.Α.
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490/06-02-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 498/06-02-2015 Φ.Π.Α.
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 497/06-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2015 06-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 496/06-02-2015 Φ.Π.Α.
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 471 / 5-2-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΚΒΣ-ΚΦΑΣ
05-02-2015 05-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 476 / 5-2-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ