Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2062/16-04-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2060/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ -ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2059/13-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2058/13-04-2018 ΚΒΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2057/13-04-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2056/13-04-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2052/13-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2055/13-04-2018 Φ.Π.Α ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2054/13-04-2018 Φ.Π.Α ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2053/13-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2050/13-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2051/13-04-2018 ΕΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2049/13-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΦΕ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2048/13-04-2018 ΦΠΑ - ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΛΟΓΩ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2045/13-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2047/13-04-2018 ΦΠΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2046/13-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2044/12-04-2018 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2043/12-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΤΩΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042/12-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΤΩΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2041/12-04-2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 63 Ν.4174/2013 - ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2039/12-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΘΡ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/201 & ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2040/12-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
12-04-2018 12-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2038/12-04-2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2032/11-04-2018 ΚΒΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2033/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2029/11-04-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2031/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΟΠΕΚΕΠΕ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2030/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΟΠΕΚΕΠΕ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2026/11-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2028/11-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2027/11-04-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2022/11-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ)
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2025/11-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2024/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2023/11-04-2018 Φ.Α.Π & ΕΝ.Φ.Ι.Α
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2020/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2011
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2021/11-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ)
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2019/11-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΠΑ - ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2018/11-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ 2004
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2017/11-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ 2003
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2016/11-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ 2002
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2015/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , Φ.Π.Α & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2037/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2035/11-04-2018 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2034/11-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2013/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΚΑΙ ΑΡΘ.7 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4337/2015
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2014/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4174/2013
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2012/10-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ