Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2624/19-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2631/19-07-2016 Κ.Β.Σ.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2623 / 19-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2632 / 19-7-2016 Κ.Β.Σ. –Πρόστιμο άρθρ.54 παρ.1θ και 2γ Ν. 4174/2013
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2625 / 19-7-2016 Α.Φ.Ε.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2628 / 19-7-2016 Κ.Β.Σ. –Πρόστιμο άρθρ.10 παρ.3 Ν. 1809/88
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2627/19-07-2016 Κ.Β.Σ.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2630/19-07-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2629/19-7-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2626 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2612/18-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2611 / 18-7-2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2622 / 18-7-2016 εισοδημα
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2621 / 18-7-2016 εισοδημα
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2620 / 18-7-2016 εισοδημα
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2614 / 18-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2609 / 18-7-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2610 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2605 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2608 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ& ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2602 / 18-7-2016 ΚΒΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2604 / 18-7-2016 Κ.Β.Σ ,Φ.Π.Α.,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2603 / 18-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Φ.Μ.Α. & Φ.Μ.Α.Π.
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2606/18-07-2016 Κ.Β.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2607/18-07-2016 Κ.Β.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2613/18-07-2016 ΦΠΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2615 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2616 / 18-7-2016 K.Φ.Δ.
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2615 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2616 / 18-7-2016 K.Φ.Δ.
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2618 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2619 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2617 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2598/15-07-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2599/15-07-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2600/15-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2596 / 15-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2597 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2595 / 15-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2600 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2601 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2601 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2586 / 14-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2594 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2593 / 14-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2592 / 14-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2591 / 14-7-2016 Κ.Β.Σ ,Φ.Π.Α.,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2587 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2590 / 14-7-2016 Κ.Β.Σ ,Φ.Π.Α.,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2588 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ