Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3815/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3817/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3816/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3805/14-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3806/14-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3809/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3808/14-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. – ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4337/2015
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3795/11-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/1997
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3803/11-11-2016 ΚΒΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3796/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3799/11-11-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3797/11-11-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3798/11-11-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3802/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3801/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3800/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΝΟΥ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3804/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3790/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3794/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3793/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3792/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3791/10-11-2016 ΕΝΦΙΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3789/10-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3788/10-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3785/10-11-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α.
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3787/10-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3786/10-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2016 10-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3784/10-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
09-11-2016 09-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3783/9-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3775/08-11-2016 Άρθρο 54 Ν.4174/2013
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3777/08-11-2016 Κ.Β.Σ 2011
08-11-2016 08-11-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3770/08-11-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3771/08-11-2016 ΦΠΑ.
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3776/08-11-2016 Κ.Β.Σ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3781/8-11-16 ΦΠΑ ΜΗΤΡΩΟ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3782/08-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3773/08-11-2016 ΚΒΣ, ΦΠΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3780/8-11-16 ΚΒΣ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3782/8-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3778/08-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3774/08-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3772/08-11-2016 ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3752/07-11-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3763/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3761/07-11-2016 ΦΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3744/07-11-2016 ΦΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3755/07-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3754/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3753/07-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3749/07-11-2016 ΚΒΣ